Reklamacje i zwroty

 
REKLAMACJE

Reklamacje w formie pisemnej przyjmujemy za pośrednictwem skrzynki pocztowej lub faksu.
W celu jej pozytywnego rozpatrzenia prosimy przesłać wypełniony formularz reklamacyjny. Jeżeli towar ma uszkodzenia mechaniczne proszę o przesłanie także protokołu szkody wypisanego przez kuriera. Kurier przy dostawie przesyłki powinien spisać protokół szkody.

Po otrzymaniu od Państwa protokołu szkody i zgłoszenia reklamacyjnego zostanie wszczęte postępowanie reklamacyjne. Po jego ukończeniu będziemy się z Państwem kontaktować.


ZWROTY

Zwrot towaru - oznacza zwrot towaru kupionego w firmie Gastromer, nieużywanego, w orginalnym opakowaniu, bez uszkodzeń. Zwrotu towaru mozna dokonać jeżeli nie upłynęło wiecej niz 14 dni od daty jego wydania Przedsiębiorcy. Jezeli Przedsiębiorca posiada pisemne potwierdzenie gotowości przyjęcia zwrotu, Przedsiębiorca moze odesłać towar na własny koszt i ryzyko do magazynu STALGAST Sp. z o.o. ul. Staniewica 5, 03-310 Warszawa tel. 22/517 15 75. 
Przedsiebiorca zapłaci na rzecz Stalgast karę umowną w wysokości 10% wartości towaru, jako odszkodowanie z tytułu pokrycia kosztów zwiazanych z przyjęciem towaru w ramach Zwrotu. Gastromer za powyższą karę umowną wystawi Przedsiebiorcy notę obciażeniową. W przypadku przyjęcia zwrotu Gastromer wystawi fakturę korygującą.
Zasady odnoszące się do Zwrotu towaru nie dotyczą zwrotu towarów promocyjnych i z wyprzedaży, towarów z grup produktowych: szkło (SZK), porcelana (ISA) i towarów, których kod towaru rozpoczyna się od oznaczeń 98*, 61* i WN*.
Towar wymieniony powyżej nie podlega zwrotowi.